Μέτρα πρόληψης για τη γρίπη

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ενημερώνει σχολικές μονάδες και γονείς για τη γρίπη. Δείτε την εγκύκλιο