Χωροταξική κατανομή μαθητών στα Λύκεια

Προκειμένου να γίνει η κατάταξη μαθητών/-τριών -αποφοίτων Γυμνασίων σχολείων στα Λύκεια της περιοχής από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης,  θα πρέπει να προσκομισθεί στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο διαμονής του γονέα/κηδεμόνα.

Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης θα παραλάβουν οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης από το σχολείο (μπορείτε να το τυπώσετε και από εδώ)  και θα πρέπει να συμπληρωθεί από το γονέα/κηδεμόνα και να επιστραφεί υπογραμμένο στο σχολείο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.