Ενημέρωση για τα σχολικά βιβλία

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2020-2021, καλούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο Γυμνάσιο και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου, να διατηρήσουν όλα τα βιβλία τους για την αξιοποίησή τους και την επόμενη σχολική χρονιά.