«Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή e-εγγραφές

Οι εγγραφές των μαθητών της Γ΄τάξης στα Λύκεια θα γίνουν μέσω της εφαρμογής e εγγραφές. Για τις απαραίτητες ενέργειες διαβάστε εδώ