Κατανομή μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Δείτε την κατανομή των μαθητών εδώ