«Από το Α έως το Ω: μία Ακαδημία για Γονείς»

Εξαρτήσεις και Γονεϊκότητα : Εφαρμογή κατά την περίοδο #ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ- 

3η Συνάντηση, Τετάρτη  9 Δεκεμβρίου 2020 : Δείτε το πρόγραμμα 

Το link για την παρακολούθηση  https://youtu.be/wlvdUAINRzM