Τηλε-ημερίδα: "Επιπτώσεις των πανδημιών στο άτομο και τα επαγγέλματα"