Δηλώσεις κηδεμόνων των μαθητών της Γ΄τάξης για κατανομή στα Λύκεια

Παρακαλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών της Γ' τάξης να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τις υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν ήδη δοθεί στους μαθητές μας μέχρι την Παρασκευή 29/3/2019,  προκειμένου να σταλούν εγκαίρως στην Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

Στις δηλώσεις αυτές συμπληρώνονται η διεύθυνση διαμονής του μαθητή/της μαθήτριας, αν υπάρχει άλλο παιδί που φοιτά σε Γυμνάσιο ή Λύκειο, καθώς και ο τύπος του Λυκείου (Γενικό ή Επαγγελματικό) στο οποίο ο κηδεμόνας επιθυμεί να γίνει η εγγραφή του μαθητή / της μαθήτριας,  το σχ. έτος 2019-2020.

Οι δηλώσεις αυτές αξιοποιούνται από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης για να γίνει η κατανομή των μαθητών στα Λύκεια. 

Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση και εδώ