Ενημερωτικό έντυπο για τις εγγραφές των μαθητών της Γ΄στα Λύκεια

Εν όψει των ηλεκτρονικών εγγραφών  των μαθητών της Γ΄Γυμνασίου ατα Λύκεια, οι γονείς τους  οφείλουν να διαβάσουν και να υπογράψουν ότι ενημερώθηκαν το παρακάτω έγγραφο (έχει διανεμηθεί και στους μαθητές) 

Δείτε το έγγραφο εδώ