Ενημερωτικό έντυπο για τις εγγραφές των μαθητών της Γ΄ τάξης στα Λύκεια

Εν όψει των ηλεκτρονικών εγγραφών  των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου ατα Λύκεια, οι γονείς τους  οφείλουν να διαβάσουν την ενημερωτική  επιστολή (δείτε εδώ) και να υπογράψουν την σχετική υπεύθυνη δήλωση ( Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ )