Διδακτική επίσκεψη στον κήπο Διομήδους

Από την επίσκεψη στον κήπο Διομήδους και τη Μονή Δαφνίου