Επίσκεψη στο Μουσείο Αυτοκινήτου

Το Μουσείο του Αυτoκινήτου επισκέφτηκε στις 21-2-2019 το τμήμα Β΄2 στο πλαίσιο του μαθήματος της Τεχνολογίας