Αφιέρωμα: Ένα έργο μια ιστορία:

Τηλεοπτικό αφιέρωμα στο έργο της φιλολόγου μας Αγγελικής Μητσάκη

https://www.youtube.com/watch?v=OCyOsM-_7uw