Ενημέρωση γονέων

Θα αναρτηθεί πρόγραμμα υποδοχής γονέων για όλους τους εκπαιδευτικούς μόλις οριστικοποιηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα.