Πρόγραμμα (τηλεφωνικής) ενημέρωσης γονέων

Όσοι γονείς επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την πρόοδο των παιδιών σας και να επικοινωνήστε με τους καθηγητές τους, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο σχολείο με βάση το παρακάτω πρόγραμμα. Υπενθυμίζουμε ότι αυτήν την περίοδο ισχύει το ωράριο δια ζώσης λειτουργίας.