Κριτήριο αξιολόγησης για τη Ν. Γλώσσα Α΄ τάξης

Κριτήριο αξιολόγησης για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ από την κυρία Χρυσουλάκη.