Χημεία με το Β΄ 3

Τον διαχωρισμό μειγμάτων μελέτησε το Β΄3 . Με μια ματιά δείτε εδώ