Δυνάμεις με βάση Ρητό Αριθμό Β' Γυμνασίου

Δείτε το αρχείο εδώ