Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Για το μάθημα της πληροφορικής προτείνεται οι μαθητές να επισκέπτονται τους παρακάτω ιστότοπους:

https://scratch.mit.edu/

https://code.org/