Ωρολόγιο Πρόγραμμα τμημάτων 2021-22

Το πρόγραμμα των μαθητών μπορείτε να δείτε εδώ

Επειδή υπάρχουν αλλαγές στο πρόγραμμα,ελέγξτε και το επικαιροποιημένο πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων.

Για ενδεχόμενες αλλαγές του προγράμματος λόγω απουσίας καθηγητών ή άλλων εκτάκτων αλλαγών θα ενημερώνεστε με e-mail.

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών