Φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής

 

Για να ενημερθείτε σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για θέματα εγγραφών, μετεγγραφών,  φοίτησης και  οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πατήστε τους  παρακάτω συνδέσμους:

Απόφαση 10645/ΓΔ4 - 23/1/2018

Απόφαση 79942/ΓΔ4 - 31/5/2019

 Απόφαση 72367//ΓΔ4 -24/6/2021