Ωράριο λειτουργίας σχολείου

 

 1η ώρα  08:15 – 09:00
 2η ώρα  09:05 – 09:50
 3η ώρα  10:00 – 10:45
 4η ώρα  10:55 – 11:40
 5η ώρα  11:50 – 12:30
 6η ώρα  12:40 – 13:20
 7η ώρα  13:25 – 14:00