ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αμμοχώστου 36
Άλιμος, 17455
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  210-9832225

Ανακοινώσεις

Ενισχυτική διδασκαλία για το σχ. έτος 2020-2021

Εμφανίσεις: 832

Δημοσιεύτηκε Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021». Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2020- 2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης.

Κριτήριο για τη συμμετοχή μαθητή/-τριας στην ενισχυτική διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή του στο αντίστοιχο μάθημα.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που δημιουργηθούν τμήματα δια ζώσης ενισχυτικής διδασκαλίας, αυτά είναι πιθανό να λειτουργούν σε δήμο διαφορετικό από το Δήμο Αλίμου.