ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αμμοχώστου 36
Άλιμος, 17455
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  210-9832225

Φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής

Φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής

Εμφανίσεις: 3393

 

Για να ενημερθείτε σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για θέματα εγγραφών, μετεγγραφών,  φοίτησης και  οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πατήστε τους  παρακάτω συνδέσμους:

Απόφαση 10645/ΓΔ4 - 23/1/2018

Απόφαση 79942/ΓΔ4 - 31/5/2019

 Απόφαση 72367//ΓΔ4 -24/6/2021