ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αμμοχώστου 36
Άλιμος, 17455
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  210-9832225

Ανακοινώσεις

Δηλώσεις κηδεμόνων των μαθητών της Γ΄τάξης για κατανομή στα Λύκεια

Εμφανίσεις: 1401

Παρακαλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών της Γ' τάξης να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τις υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν ήδη δοθεί στους μαθητές μας μέχρι την Παρασκευή 29/3/2019,  προκειμένου να σταλούν εγκαίρως στην Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

Στις δηλώσεις αυτές συμπληρώνονται η διεύθυνση διαμονής του μαθητή/της μαθήτριας, αν υπάρχει άλλο παιδί που φοιτά σε Γυμνάσιο ή Λύκειο, καθώς και ο τύπος του Λυκείου (Γενικό ή Επαγγελματικό) στο οποίο ο κηδεμόνας επιθυμεί να γίνει η εγγραφή του μαθητή / της μαθήτριας,  το σχ. έτος 2019-2020.

Οι δηλώσεις αυτές αξιοποιούνται από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης για να γίνει η κατανομή των μαθητών στα Λύκεια. 

Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση και εδώ