ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αμμοχώστου 36
Άλιμος, 17455
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  210-9832225

Βιολογία

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Εμφανίσεις: 1132

ΓΕΝΕΤΙΚΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ερωτήσεις κρίσεως και επανάληψης.

ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ ΚΕΦ. 5.3  

1) Γράψτε το συμβολισμό ετερόζυγου ατόμου με το γράμμα άλφα.

2) Γράψτε πως συμβολίζουμε εάν ομόζυγο άτομο με το γράμμα άλφα

    (2 περιπτώσεις)

3) Τι ονομάζουμε αλληλόμορφο;

4) Ποια αλληλόμορφα ονομάζονται επικρατή και ποια υπολειπόμενα;

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ  ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΕΦ. 5.4

1) Πού και πότε γίνεται η μίτωση;

2) Γράψτε με μια πρόταση τι είναι μίτωση.

3) Ποια είναι η δομή των χρωμοσωμάτων μετα την αντιγραφή του DΝΑ

4) Που γίνεται η μείωση και τι παράγεται από αυτήν;

5) Ποιο είναι το αποτέλεσμα της μείωσης στον αριθμό των χρωμοσωμάτων

    των κυττάρων;;