ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αμμοχώστου 36
Άλιμος, 17455
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  210-9832225

Μουσική

Μουσική Β΄ τάξης για μετά το Πάσχα

Εμφανίσεις: 908

Μελέτη μουσικής Β τάξης για μετά το Πάσχα : 

«Ο γύρος της Ελλάδας» σελ. 65-81  

α) Να υπογραμμίσεις όσες ονομασίες ελληνικών μουσικών  οργάνων αναφέρονται στο βιβλίο  και αφού παρατηρήσεις προσεκτικά σε αυτό και τις απεικονίσεις τους όπου υπάρχουν , να τα μεταφέρεις στο τετράδιο εργασιών.  

β)  ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΥΡΑ σελ 73 .Να μελετήσεις και να μεταφέρεις στο τετράδιο εργασιών τις μικρές παραγράφους που αναφέρονται στη κατασκευή και τεχνική του εν λόγω οργάνου.

γ)ΛΑΟΥΤΟ σελ. 75  Να μελετήσεις και να μεταφέρεις στο τετράδιο εργασιών τις μικρές παραγράφους που αναφέρονται στη κατασκευή και τεχνική του εν λόγω οργάνου.

δ) ΣΑΝΤΟΥΡΙ σελ. 76 Να μελετήσεις και να μεταφέρεις στο τετράδιο εργασιών τις μικρές παραγράφους που αναφέρονται στη κατασκευή και τεχνική του εν λόγω οργάνου.