ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αμμοχώστου 36
Άλιμος, 17455
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  210-9832225

Έναρξη λειτουργίας e-class

Στιγμιότυπο 2020 03 24 10.54.06 πμ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

στη διεύθυνση https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=2125 οι μαθητές/-τριες μπορούν να βρουν εργασίες και εκπαιδευτικό υλικό για διάφορα μαθήματα, που έχουν ήδη αναρτήσει πολλοί εκπαιδευτικού του σχολείου.

Αυτές τις μέρες υπάρχει μεγάλη δυσκολία πρόσβασης στην η-τάξη  αλλά, σύμφωνα με το Υπουργείο, το σύστημα αναβαθμίζεται

Το υλικό αναρτάται σταδιακά, διαμορφώνεται  και εμπλουτίζεται συνεχώς. Συνεχίζεται η ενημέρωση εκπαιδευτικών και κηδεμόνων - μαθητών ώστε να μπεί σιγά σιγά σε πλήρη λειτουργία. Θα ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη.

Μπαίνοντας στα μαθήματα ακόμα και όταν είναι ανοιχτά, οι μαθητές πρέπει να κάνουν εγγραφή στο μάθημα πατώντας το πράσινο πλαίσιο που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Στη συνέχεια μπορούν να επικοινωνούν με τον εκπαιδευτικό επιλέγοντας " Μηνύματα" από την αριστερή μαύρη στήλη, "Εξερχόμενα", στο πεδίο "προς" επιλέγουν το όνομα του εκπαιδευτικού (πατώντας επάνω στο λευκό πεδίο θα εμφανιστούν όλοι οι εγγεγραμμένοι) και αν θέλουν εκτός από το μήνυμα, επισυνάπτουν όποια εργασία θέλουν να στείλουν. 

Εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές

Για όσο διάστημα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και μέχρι να οργανωθεί η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση κεντρικά, σας ενημερώνουμε ότι αναρτάται υλικό από εκπαιδευτικούς, το οποίο μπορούν να επεξεργάζονται οι μαθητές μας για να μην χάνουν την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία. Δείτε στο οριζόντιο μενού της Αρχικής σελίδας στην κατηγορία "Μαθήματα", έχει αναρτηθεί υλικό: 

 • για τη Γεωγραφία Α΄τάξης από τον κ. Μπούσιο (τμήματα Α1-Α3)e learning
 • Για τις Φυσικές επιστήμες: Φυσική, Χημεία, Γεωγραφία, Βιολογία όλων των τάξεων από την κυρία Μαρτίνη, 
 • Για τη Φυσική Α και Β τάξεων από την κ. Βουτσινά
 • Για την Τεχνολογία Α3 από τον κ. Αργυρό
 • Για τα Γαλλικά όλων των τάξεων από την κ. Μικρογιαννάκη
 • Για τα φιλολογικά μαθήματα από τις κυρίες Χρυσουλάκη, Καραχρήστου και Σταυρακάκη
 • για τη Γεωγραφία Β΄τάξης από τον κ. Μπούσιο
 • Για τα Αρχαία από την κυρία Καραχρήστου
 • Για τα θρησκευτικά από την κυρία Αγορή
 • για τη Φυσική της Γ΄τάξης από την κυρία Δήμου
 • για την Πληροφορική της Γ τάξης από την κυρία Ευθυμίου
 • για τα Μαθηματικά της Β΄τάξης από το κ. Κατσαραγάκη
 • για τα Αγγλικά Α1-Α2 προχωρημένων από την κυρία Ψαχούλια. 
 • Εικαστικά για την Α΄τάξη από την κυρία Γώγου Άρτεμη
 • Γλώσσα για την Γ΄τάξη από την κυρία Μητσάκη
 • Μαθηματικά για τη Β΄τάξη από τον κύριο Κατσαραγάκη
 • Λογοτεχνία για την Α΄τάξη από την κυρία Χρυσουλάκη
 • Εικαστικά για την Β΄και την Γ΄ τάξη από την κυρία Γώγου Αρτεμη
 • Νέα με μαθηματικά για τη Β΄τάξη από τον κύριο Κατσαραγάκη (Διαιρέσεις και Δυνάμεις)
 • Υλικό για την Ιστορία Α και Β΄τάξης, τα Αρχαία της Β΄, την Νεοελληνική Γλώσσα και τα Κείμενα Ν.Λογοτεχνίας της Γ΄ τάξης (όλων των φιλολόγων)
 • Ασκήσεις Πληροφορικής Γ1-Γ2 από την κυρία Ευθυμίου
 • κριτήριο αξιολόγησης για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ και πρόταση για λογοτεχνικό βιβλίο (e-book)  γαι τη Λογοτεχνία της Α΄από την κ. Χρυσουλάκη
 • Μουσική για όλες τις τάξεις από τον κ. Γεωργιάδη
 • Βιολογία για όλες τις τάξεις από την κυρία Μάγειρα

Επίσης η κυρία Καραχρήστου προτείνει για την Δευτεροβάθμια Ειδική εκπαίδευση αυτόν τον σύνδεσμο   και Υλικό για εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α, Β, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αναρτήθηκε υλικό για τον Διαγωνισμό Φυσικής για όλες τις τάξεις  από τον κύριο Μπούσιο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που είχαν δηλώσει συμμετοχή μπορούν να το συμπληρώσουν και να του το αποστείλουν. Είναι όμως ευπρόσδεκτος/η και όποιος/α  άλλος/η μαθητής/τρια θέλει να το συμπληρώσει και να το αποστείλει.

 

Ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητάς σας ως μαθητών ή/και γονεών ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία.

Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι μέσω εφαρμογής).

Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της συνομιλίας άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι παράνομη και επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Στιγμιότυπο 2020 03 24 9.30.28 μμ  Για τη διασύνδεση των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα ασφαλές δίκτυο και την παροχή ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε αυτούς, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί και εξελίσσει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr).

Με αφορμή την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση και προκειμένου οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε ένα σύνολο υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, όπως η ηλεκτρονική αλληλογραφία, η τηλεκπαίδευση, τα ιστολόγια, οι κοινότητες αλλά και σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλούνται οι κηδεμόνες τους να δημιουργήσουν προσωπικούς λογαριασμούς για κάθε μαθητή/τρια στο ΠΣΔ. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή, το δίκτυο όμως είναι πολύ φορτωμένο αυτές τις ημέρες και ενδέχεται να υπάρξουν δυσκολίες... Υπομονή και είμαστε στη διάθεσή σας αν χρειαστεί. Ακολουθείστε τις  οδηγίες